هشتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت از ۲۷ تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ بصورت مجازی برگزار خواهد شد.