کروناپرینت

 دستگاه کرونا پرینت نسل جدید سامانه های جرقه زن (جرقه گیر) می‌باشد. که با استفاده از فناوری پلاسما می تواند اثرگذاری یکنواخت‌تر و با کیفیت‌تری در حوزه چاپ و بسته‌بندی ایفا بکند. این دستگاه با استفاده از الکترودهای سرامیکی می‌تواند پردازش یکنواختی را بر روی پلیمرها، پلاستیک‌ها و رول‌های فلزی ایجاد نماید. در اثر پردازش پلاسمایی سطح پلیمرها، پلاستیک‌ها و رول‌های فلزی در ابعاد  نانو دچار تغییر شده و گونه‌های شیمیایی هیدروکسیل و اکسیژنی بر روی سطح باقی می‌ماند که می تواند ضمن افزایش انرژی سطحی امکان برقراری بهتر باند بین رنگ و سطح شود. این محصول می‌تواند رول هایی را با عرض ۴۰ سانتی متر تا ۳ متر را با سرعت صفر تا ۲۰۰ متر بر دقیقه مورد پردازش قرار دهد.