• سمنان، شاهرود، بلوار دانشگاه، پارک علم و فناوري استان سمنان، ساختمان مرکز رشد

دستگاه لایه نشانی PECVD

PECVD فرایندی است که طی آن لایه های نازکی از مواد گوناگون در دمای پایین بر روی زیر لایه قرار می‌گیرد. دمای لایه‌نشانی، با توجه به  اثر پلاسما در کاهش انرژی فعال‌سازی واکنش، می‌تواند به شکل چشم‌گیری کاهش بیابد. پلاسما از طریق تزریق گاز واکنش‌دهنده بین دو الکترود موازی، یک الکترود زمین شده و یک الکترود متصل به مولد RF، تولید می‌شود. جفت شدگی خازنی بین دو الکترود باعث تبدیل گاز به پلاسما، تولید گونه‌های شیمیایی و در نتیجه لایه‌نشانی فیلم‌های نازک بر روی زیرلایه می شود. دمای زیرلایه، که بر روی الکترود زمین شده قرار می‌گیرد، از دمای اتاق تا دمای ۳۵۰ درجه قابل تغییر است. دمای سیستم به نوع لایه‌نشانی بستگی دارد. اصول اساسی لایه‌نشانی پلاسمایی مشابه اچینگ پلاسمایی است؛ با این تفاوت که در اینجا یک لایه نازک به جای برداشته شدن، بر روی زیر لایه نشانده می‌شود.

 

دریافت بروشور