• سمنان، شاهرود، بلوار دانشگاه، پارک علم و فناوري استان سمنان، ساختمان مرکز رشد

سیستم زباله‌سوز پلاسما

سیستم زباله‌سوز پلاسما از یک مشعل دی‌سی تشکیل شده است. این مشعل نوعی مولد پلاسمای حرارتی است که بسیار مورد توجه صنعت‌گران قرار گرفته است. این سیستم‌ها به سبب دمای بالا و تولید ذرات پرانرژی قادرند محکم‌ترین پیوندهای بین مولکولی را شکسته و هر نوع ماده‌ای را تبدیل به گاز کنند. به همین دلیل، می‌توان از این سیستم‌ها در کوره‌های پردازش پسماند استفاده کرد.

همچنین، افزودن سیستم تزریق پودر به این مشعل، آن را تبدیل به اسپری پلاسمایی می‌کند که در پوشش‌دهی‌های بزرگ مقیاس به کار می‌رود.

 

دریافت بروشور